فوتبال های داغ

امروز به غير از بازی های اسيايی فوتبال های جالبتر ديگری نيز در اروپا برگزار می شود.

در انگليس مهمترين بازی بين ليدز و ارسنال (ساعت سه و نيم به وقت تهران )

در ايتاليا ميلان و لاتزيو که واقعا برای ديدن اين بازی لحظه شماری می کنم

ميلان تيم محبوب من چنانچه بتواند به پيروزی برسد سومين پيروزی اش از سه ديداری

است که امسال در سری ا داشته است

اميدوارم انچلوتی توانايی اين را داشته باشد که ميلان را امسال پس از چند سال

در ايتاليا و ليگ قهرمانان موفق کند.(تا به اينجا که اينچنين بوده)

تا بعد............................

/ 0 نظر / 10 بازدید