تا يادم نرفته!

راستی تا يادم نرفته

بگم که اين پسر معمولی چه خصوصياتی داره

اون يه پسر ۲۱ ساله دانشجوی سال سوم مهندسی صنايع

با قد ۱۷۷ و وزن ۷۰

چشم ها و موهای مشکي

وضع مالی معمولی

است

و ديگه فعلا همين بسه!

تا بعد.........................

/ 0 نظر / 16 بازدید