لو رفت!

سلام
هنوز زمان زيادی از نوشتن مطلب سيگار توی وب لاگم نگذشته بود که مساله سيگار
لورفت!
البته عکس العمل پدرم با اين مساله جالب و شايد هم خنده دار بود.
اون از من قول گرفت که ديگه سيگار نکشم و چون نمی خواست که قضيه رطب و رطب خورده
پيش بياد از اون روز خودش هم ديگه سيگار نمی کشه!
عجب دنيايه غير قابل پيش بينی ای شده!

/ 2 نظر / 14 بازدید
venoos

تو غلط کردی که سيگار کشيدی (برخوردم از نظرت چه طور بود ؟)من مطلب سيگارت رو نخوندم ولی با اين نوشتت يه چيزايی گرفتم .بچه ی بد ديگه سيگار نکشی ها .راستی ببين بدجور بهت گير دادم نه(غلام)ديگه بايد برم .پس فعلا خداحافظ