ايران-افغانستان

سلام

چند ساعت پيش فوتبال ايران و افغانستان برگزار شد که ايران با نتيجه ۱۰ بر صفر

برنده ميدان گرديد.

من فکر می کردم اقغانيها کمی قويتر از اين باشند.

گلهای ايران را نيکبخت ۵ گل؛دايی ۲ گل؛گل محمدی ۱ گل و نکونام ۲ گل به ثمر رساندند.

چيزی که در اين بازی در تيم ايران به چشم می خورد بازی تک ضرب و استفاده از روش های

مختلف برای رسيدن به گل بود.

بچه های تيم ايران هم از توپ های بلند؛ هم از شوت از راه دور و هم از حملات از عمق دفاع

حريف استفاده می کردند.

علی دايی که از نيمه دوم به بازی امد مانند هميشه با جنگندگی و روحيه بی نظيرش

تيم ايران را که عطش گلزنيش فروکش کرده بود با دو گل و يک پاس گل به گلزنی مجدد

وا داشت.

در اين بازی خط دفاع و گلر ما محک خوبی نخوردند.

ولی در يک صحنه باز هم عدم توانايی ميرزا پور در بازی با پا باعث نگرانی شد.

اين ضعف در بازی های برابر که قطعا تيم ما مورد تهاجم حريفان قرار خواهد گرفت؛ميتواند

باعث حذف ما از اين مسابقات گردد.

به هر حال بازی ساده و گروهی و با روحيه تهاجمی ايران جای خوشحالی دارد.

/ 0 نظر / 11 بازدید