من از معمولی بودن متنفرم


چه کسانی دوست دارند معمولی باشند؟ و چه کسانی از معمولی بودن متنفرند؟
مطمئنا توانايی های انسان ها تعيين کننده اين مطلب است
ولی چيزهای ديگری هم هست .غیر از عوامل اصلی ای که ما به عنوان فاکتور های
اين بحث در نظر می گيريم ؛عوامل فرعی ای هست که ممکن است بيشتر از فاکتور-
های اصلی در موفق شدن انسان نقش تعيين کننده داشته باشند.
مثلا اينکه چه کسانی نوع موفقیت ما را دوستدارند و انسان هایی که حاضر به
حمایت از نوع زندگی ما می کنند دارای چه توانایی هایی هستند و در چه خطی پیش می روند
يا حتی دارای چه نوع اعتبار در جامعه می باشند.
چيز های احمقانه ديگری هم هست ؛ مثلا ما مجبور هستيم با توجه به فکر های گذشته
که از نظرمان حقيقت ندارند يا بهتر بگويم : ايده هايی که دیگران بر اساس تاثیر فکر خود بر روی
افکار عمومی گذاشته اند ما را محدود می کند که طوری افکار خود را نشر دهیم که با
کلیشه بندی های فکری از پیش تعیین شده - که مطمئنا محدود کننده نیز هستند -در
تعارض نباشد .
تنبل با استعداد

/ 2 نظر / 38 بازدید
nina

delam mikhad be oon ham reshteit begi manam mamoli nistam nistam