چت!

اين چت ؛ نمی دونم چی بگم ..............

که خوبه يا بده

ولی يه جورايی وقت ادمو ميخوره!

گاهی اوقات ادم می خنده

گاهی اوقات عصبانی می شه

گاهی اوقات............. می شه!

ولی يه چيزه شايد بشه گفت جالب شايد هم بشه گفت مزخرفيه!

خلاصه من خودمم هنوز نمی تونم نظر قاطعی دربارش داشته باشم

اصلا خودمم نفهميدم چی گفتم !

شما چی؟ چيزی سر در اوردين؟
4.gif

تا بعد........................

/ 0 نظر / 10 بازدید